Arhive concursuri

Reprogramare Concurs

           Avand in vedere art. 38 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova revine asupra anuntului publicat in Cuvintul Libertatii in data de 04.10.2014, afisat la sediul Caminului si postat pe sit-ul institutiei, cu urmatoarea precizare :

Concursul programat a se desfasura in data de 17.11.2014 (proba scrisa) si 20.11.2014 (proba interviu), pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist , in cadrul Serviciului de specialitate medical, medico- sanitar si auxilar sanitar, se va reprograma pentru o data care va fi comunicata in timp util ».

Candidaturile înregistrate la acest concurs, a cărui procedură a fost amânată, se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data comunicata.

Mentionam ca prin Adresa nr. 5450/15.10.2014 catre Cuvintul Libertatii s-a solicitat publicarea in mass-media a acestei amanari, iar prin Adresa nr. 5451/15.10.2014 a fost informata Primaria Municipiului Craiova in calitate de ordonator principal de credite.

Va multumim pentru intelegere.

Director,                                             Compartiment FCRUR,

Giurca Alexandru Valentin                           ec. Georgescu Mihaela


Concurs/examen, din data 14.04.2015 in baza Ordinului 698/2001 si H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatorului post pe perioada nedeterminata:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Medic specialist medicina de familie – 1 post

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt post Medic Specialist 14.04.2015

Descarca –> acrobat Tematica concurs Medic Specialist


Concurs/examen, din data 04.05.2014 in baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Ingrijitor curatenie – 2 posturi

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt posturi ingrijitor 04.05.2015

Descarca –> acrobat Tematica si bibliografie


Concurs/examen din data 14.04.2015, in baza Ordinului 698/2001 si H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatorului post pe perioada nedeterminata:
In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Medic specialist medicina de familie – 1 post

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt post Medic Specialist 14.04.2015

Descarca –> acrobat Tematica concurs Medic Specialist


 

Concurs/examen, din data de 09.01.2015 in baza Ordinului 698/2001 si H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatorului post pe perioada nedeterminata:
In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Medic specialist medicina de familie – 1 post

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt post Medic Specialist 09.01.2015

Descarca –> acrobat Tematica Medic Specialist


 

Concurs/examen, din data de 12.01.2015 in baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatorului post pe perioada nedeterminata:
In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Asistent medical – 1 post

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt post Asistent Medical 12.01.2015

Descarca –> acrobat Tematica si bibliografie As. med.12.01.2015


 

Concurs/examen, din data de 22.01.2015, in baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Ingrijitor curatenie – 1 post

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt Ingrijitor curatenie

Descarca –> acrobat Tematica si bibliografie ingrijitor curatenie 22.01.2015

 


In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Infirmiera – 2 posturi

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt infirmiera

Descarca –> acrobat Tematica si bibliografie infirmiera 22.01.2015


Concurs examen, din data de 29.01.2015 in baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– Ingrijitor curatenie – 2 posturi

Detalii:

Descarca –> acrobat Anunt posturi ingrijitor curatenie 29.01.2015

Descarca –> acrobat Tematica si bibliografie ingrijitor curatenie 29.01.2015


 

Concurs/examen, din data 28.11.2014  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :
– infirmiera – 3 posturi

Detalii:

acrobat Anunt Infirmiera 28.11.2014

acrobat Tematica si Bibliografie – Infirmiera – 28.11.2014

Concurs/examen, din data 17.11.2014  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

In cadrul compartimentului financiar contabil resurse umane registratura:
– inspector – 1 post

Detalii:

acrobat Concurs Inspector 17.11.2014

acrobat Tematica si Bibliografie Inspector 17.11.2014


In cadrul compartimentului recuperare fizica si psihologica :

– Kinetoterapeut – 1 post

acrobat Concurs Kinetoterapeut 17.11.2014

acrobat Tematica si Bibliografie Kinetoterapeut 17.11.2014

Concurs/examen, din data 26.09.2014  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

Ingrijitor curatenie – 3 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Ingrijitor curatenie – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si Bibliografie Ingrij. Curat. 26.09.2014 – Descarcă


In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

Asistent Medical – 1 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Asistent Medical – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si Bibliografie As. Med. 26.09.2014 – Descarcă


In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

Infirmiera – 3 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Infirmiera – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si Bibliografie Infirmiera 26.09.2014 – Descarcă

Concurs/examen, din data 28.07.2014  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– ingrijitor curatenie – 3 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Ingrijitor – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si Bibliografie Ingrij. curat .28.07.2014 – Descarcă


In cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– asistent medical – 2 posturi

Detalii:

acrobat Asistent Medical – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si bibliografie As. Med. 28.07.2014 – Descarcă


In cadrul serviciului de ADMINISTRATIV :

– paznic – 2 posturi

Detalii:

acrobat Paznic – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematică Paznic – Descarcă


Concurs/examen, din data 12.06.2014  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

– infirmieră – 5 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Infirmiera – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematică infirmieră – 12.06.2014 – Descarcă


În cadrul serviciului de specialitate medical, medico-sanitar si auxiliar-sanitar :

– asistent medical – 2 posturi

Detalii concurs:

acrobat Concurs Asistent Medical – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si bibliografie asistent medical – 12.06.2014 – Descarcă


În cadrul compartimentului recuperare fizica si psihologica

– psiholog – 1 post

Detalii concurs:

acrobat Concurs Psiholog – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica si bibliografie Psiholog – Descarcă


În cadrul serviciului administrativ:

– paznic – 1 post

Detalii concurs:

acrobat Concurs paznic – 12.06.2014 – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematică paznic – 12.06.2014 – Descarcă


Concurs/examen din 12.05.2014,  în baza H.G.nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioada nedeterminata:

–   infirmieră – 5 posturi

Detalii:

acrobat Concurs Infirmieră – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat TEMATICA INFIRMIERA.-12.05.2014 – Descarcă


– kinetoterapeut – 1 post – studii superioare:

Detalii:

acrobat Concurs Kinetoterapeut – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat Tematica Kinetoterapeut 12.05.2014 – Desacarcă


–   Economist IA – 1 post – studii superioare, vechime 6 ani si 6 luni

Detalii:

acrobat Concurs Economist – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat TEMATICĂ ECONOMIST – 12.05.2014 – Descarcă


–   inspector specialitate – 1 post – studii superioare, curs management ISO

Detalii:

acrobat Concurs Inspector Specialitate – Descarcă

Documentație/Tematică:

acrobat TEMATICA Inspector Specialitate – 12.05.2014 – Descarcă

Concurs/examen din 14.04.2014, in baza H.G.nr. 286/2011

Detalii:

acrobat Concurs 14.04.2014 – descarcă

Documentație:

acrobat Infirmieră-14.04.2014 – descarcă

acrobat mecanic-paznic-fiziokinetoterapeut – descarcă