Acte necesare internare

ACTELE NECESARE PENTRU INSTITUȚIONALIZAREA ÎN CADRUL

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA

 

Solicitare scrisă din partea persoanei vârstnice, sau a reprezentantului/susținătorului sau legal (cerere);

Anchetă sociala efectuata de Directia de Asistență si Protecție Socială din cadrul Primăriei Mun. Craiova;

Copie după:

– actul de identitate pentru persona in cauza, din care să rezulte domiciliul stabil in Mun. Craiova;

– certificatul de naștere;

– certificatul de căsătorie/deces.

Copie dupa actul de identitate pentru soț/soție/reprezentant legal;

Acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare si al familiei acestuia (cupon de pensie, adeverinta de salariu, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);

Declarație notariala  a reprezentantului/susținatorului legal, cu privire la obligația achitării contribuției de intreținere in Cămin, pentru persoana vârstnică beneficiară (integral sau diferența de contribuție);

Curatela in cazul persoanelor care nu se pot reprezenta singure din cauza afecțiunilor medicale;

Adeverință de la medicul de familie care să ateste că nu este in evidența cu boli infecto-contagioase si ca nu este încadrat în categoria persoanelor cu handicap;

Recomandare medicală de la medical specialist sau medical de familie cu privire la tipul de serviciu recomandat;

Analize recente (30 zile):

  1. Radiografie pulmonară;
  2. Examen coproparazitologic;
  3. EKG si examen cardiologic;
  4. Evaluare psihiatrică și psihologică;

Evaluare socio-medicală, stabilită pe baza și în conformitate cu grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G. 886/2000, fișa întocmită de Direcția de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, împreună cu medical de familie al persoanei solicitante.

acrobat ACTELE NECESARE PENTRU INSTITUTIONALIZARE – Descarcă